Eigendomsconferentie

Een conferentie over eigendom in ondernemingen

  • 9 maart 2020
  • Landgoed De Horst, Driebergen
Bekijk workshops
Over het evenement

Samenwerkende ondernemingen op basis van eigendom

De Eigendomsconferentie is voor ondernemers en medewerkers die graag meer willen weten over de functie van eigendom in relatie tot o.a. eigenaarschap, financiering, winstbestemming, visie en missie, bedrijfsopvolging en samenwerken. De Eigendomsconferentie is een initiatief van de Sleipnircoöperatie. Een groep van samenwerkende ondernemers die al meer dan 30 jaar anders met eigendom en kapitaal omgaan.

Waar

Landgoed De Horst, Driebergen

Wanneer

9 maart 2020
09:30 — 18:30

Waarom eigendom?

Eigendom vormt het fundament onder elke onderneming. Eigendom heeft een directe uitwerking op de ontwikkeling van de onderneming en iedereen die daarbij betrokken is, zoals werknemers, leveranciers, investeerders, klanten en relaties. Daarnaast is eigendom de sleutel voor een "nieuwe" economie. Waarom dat zo is? Daarover organiseren wij de Eigendomsconferentie.

Inspirerende workshops

Uw vragen en interesses komen uitvoerig aan bod in de workshops, (in groepen van +/- 20 deelnemers met ervaren en deskundige inleiders). Denk bijvoorbeeld aan financiering, samenwerken, juridische structuren en bedrijfsopvolging. In deze groepen krijgt u inzicht en toegang tot vernieuwende concrete werkbare handreikingen hoe u uw onderneming nog duurzamer kunt vormgeven of bepaalde vraagstukken kunt gaan benaderen.

Voor ondernemende geesten

Elke leergierige ondernemer op zoek naar vernieuwing is welkom! In het bijzonder richten we ons op MKB ondernemers, vennoten, startende ondernemers en familiebedrijven maar ook op belangstellende medewerkers die in ondernemingen werkzaam zijn. Zij zullen op deze conferentie inzichten en instrumenten aangereikt krijgen waarmee ze verder kunnen

De conferentie

Vernieuwde inzichten

Eigendom is de basis waarop u uw missie en waarden kunt vastleggen. Een duurzame onderneming is zo "van zichzelf". Hierover gaan we op de conferentie met elkaar in gesprek.

Praktische oplossingen

Anders samenwerken. Duurzame en betaalbare financiering. Toekomstbestendig bestaansrecht. Zorgdragen voor uw missie, nu en in de toekomst.

Ontmoet experts

Mensen uit de praktijk die succesvol en duurzaam anders werken en anders samenwerken. Samen met hen onderzoeken we inspirerende oplossingen.

Workshops "op maat"

Bij de workshops zijn deskundige en aansprekende inleiders aanwezig. U kunt uw belangstellingen voor max 3 onderwerpen/workshops aangeven bij aankoop van uw ticket. U krijgt 6 weken voor aanvang de indeling van het definitieve programma inclusief deelname aan 2 workshops

Q&A sessies

Wanneer de sprekers en inleiders definitief bekend zijn , kunt u ook een tijdsslot boeken met één van hen voor een nadere kennismaking door ons te mailen op info@eigendomsconferentie.nl

Ontmoeten, eten en drinken

Voor koffie/thee/water en een lekkere lunch wordt gezorgd. We sluiten de dag af met hapjes en drankjes. Uiteraard alles biologisch. Zo kunt u kennismaken en napraten met deelnemers en mede-ondernemers.

Zij gingen u voor

Reeds 130 jaren geleden heeft Ernst Abbe het eigendom van Zeiss zodanig vormgegeven, dat de "onderneming van zichzelf" geworden is. Ondernemingen dienen immers een maatschappelijk doel. Ze horen geen speelbal of werktuig te zijn van eenzijdige private belangen.

Over eigendom in ondernemingen

De definitie van eigendom volgens Wikipedia: Eigendom is het recht van een rechtssubject om over een zaak (grond, geld, etc.) naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van beschikking uit te sluiten. Als we deze definitie vertalen naar eigendom in een onderneming, kun je stellen dat de eigenaar het recht heeft om naar eigen goeddunken over de onderneming te beschikken. Het “eigen goeddunken” wordt lastiger, op het moment dat er meerdere aandeelhouders zijn, die mogelijk andere belangen nastreven. En dan zijn er daarnaast ook de stakeholders te bedienen, zoals klanten, toeleveranciers, medewerkers en natuurlijke hulpbronnen. Nog ingewikkelder wordt het, als er aandeelhouders “op afstand” zijn. Vaak hebben ze een dubbele agenda; namelijk winstmaximalisatie, wat juist paradoxaal op het oorspronkelijke doel van de onderneming komt te staan. Zo zitten  in de gangbare structuur van het eigendom van ondernemingen allerlei tegenstrijdigheden “ingebakken”. Een economie die bestaat uit dergelijke bedrijven gaat steeds meer ontwrichtend werken op de maatschappij. Een andere visie op eigendom van ondernemingen en kapitaal is noodzakelijk Meestal wordt van de politiek verwacht om in te grijpen of te coorigeren. Met nog meer ontwrichtende gevolgen. Dit wordt steeds meer onderkend. De  Eigendomsconferentie is bedoeld om te inspireren om samen te werken door het heft in eigen handen te nemen en anderen te inspireren dat ook te doen.

"Vanuit een breder perspectief kan het concept van eigendom vervangen worden door een concept als rentmeesterschap.”

Frederic Laloux

Schrijver van de bestseller “Reinventing Organizations”

“De basis voor duurzaam ondernemen vanuit een stewardship-oriëntatie is de erkenning van de wederzijdse afhankelijkheid.”

Dr. André Nijhof

Professor Sustainable Business and Stewardship

...." De meest diepgaande daad van bedrijfsverantwoordelijkheid voor elk bedrijf van vandaag is het herschrijven van zijn bedrijfsstatuten om zichzelf te herdefiniëren met een levend doel, geworteld in een regeneratief en distributief ontwerp, en ernaar te leven en te werken."

Kate Raworth

Schrijver van de bestseller “Doughnut Economics”

"Aandelenbezit van bedrijven is een kritische factor in het opbouwen van duurzame en verantwoordelijke bedrijven."

Dr. Belen Vilalonga

Professor of Management and Organizations

"Hoe kun je de lucht kopen of verkopen, de warmte van de aarde, de snelheid van de antiloop? Hoe kunnen we die dingen aan u verkopen en hoe kunt u dat kopen? Is de aarde van u om ermee te doen naar goeddunken, alleen omdat de rode man een stuk papier tekent en het geeft aan de blanke man?”

Chief Seattle

Auteur “Brother Eagle, Sister Sky”

"Het ontwerp van eigendom belichaamt een wereldbeeld en waarden."

Marjorie Kelly

Schrijver van “Owning our Future”

De workshops

Themas

Selecteer 2 thema's van uw voorkeur. Onthoud het referentie nummer, deze heeft u nodig bij uw bestelling.
1A

Financieringen in ondernemingen

De Sleipnir coöperatie, het Sleipnir liquiditeitsfonds, een kredietunie van en voor en door ondernemers samen met consumenten. Hoe werkt het? - met Ben Gevonden (voormalig financieel directeur Odin en bestuurslid Stichting Sleipnir)

1B

Het bedrijf is van zichzelf

Eigendom in samenhang met de integriteit van een (bedrijfs) organisme, vanuit het beeld van de landbouw. - Met René Groenen (Veredelaar)

1C

Vormen van geneutraliseerd ondernemen

Wat is "steward-ownership”, “for-purpose enterprise” en kapitaalneutralisatie? Welke juridische uitwerkingen horen daarbij? In dialoog met bestaande initiatieven aan de hand van vraagstukken en stellingen - Moderator Jennifer Benson. Deelnemers panel bestaat uit o.a. Purpose, Encode, Veerhuis/EconomyTransformers en Sleipnir.

1D

Leiderschap of eigenaarschap?

Wat is de relatie tussen eigendom, eigenaarschap en leiderschap? - Workshop met Jutta Hodapp (senior consultant IMO) en Adriaan Bekman (oprichter IMO)

1E

Vastgoed voor bedrijven

Het vraagstuk gemeenschappelijk eigendom en financiering, aan de hand van twee lopende zoektochten. - Met Damaris Matthijsen (Transitiebegeleider eigendomsvraagstukken, Community Land Trust)

1F

Biografie in relatie tot eigendom

De levensloop van de ondernemende mens. De eigen biografie en de rol als ondernemer in samenhang met de maatschappelijke verantwoordelijkheid die je draagt. Welke rol speelt eigendom daarbij? - Met Jan Saal (bestuurslid Stichting Sleipnir)

1G

Wat is de perceptie van eigendom in onderwijs en onderzoek?

Het recht op eigendom lijkt een vanzelfsprekendheid geworden. Welke perceptie hebben we op eigendom en het recht tot toe-eigening van eigendom, vanuit ons onderwijs en onderzoek? En hoe kunnen we hier voor “de nieuwe economie” anders naar gaan kijken. - met Maarten Nijman (Transitiemaker, Our New Economy) en Joris Tielemans (Promovendus, Co-Founder Rethinking Economics)

1H

De structuur van je bedrijf in relatie tot de samenleving

Hoe kan de structuur van de onderneming je helpen je idealen te verwezenlijken en bijdragen aan een menswaardige samenleving en duurzaam omgaan met de aarde? - Met Reinoud van Bemmelen (o.a. beherend vennoot in meerdere bij Sleipnir aangesloten cv’s en oprichter Sleipnir coöperatie)

1I

Eigendom als sleutel, van historisch perspectief naar "nieuwe" economie

Een lezing vanuit historisch perspectief - Met Jac Hielema (docent EconomyTransformers/Filosofie van de Vrijheid)

1J

Welke aspecten zijn belangrijk bij bedrijfsopvolging?

Bij voldoende interesse volgt een nadere uitwerking

Ervaringen uit de praktijk

Selecteer de sector waarmee u het meest verbonden bent.
2A

Gezondheidszorg, kinderopvang, educatie, e.a.

"Het bedrijf is niet van mij, maar voelt wel van mij... " Bij de start van De Sprank (o.a. kinderopvang), was het vanzelfsprekend dat het bedrijf van zichzelf zou zijn en wij -als initiatiefnemers- de verantwoordelijkheid droegen. Nu ligt de verantwoordelijkheid in een bredere kring van medewerkers. Hoe gaan wij daar mee om? - Met: Judith van El en Manon Wolfert (mede-vennoten De Sprank)

2B

Digitale technologie

"Tot wie behoort het eigendom van data en algoritmes?" Een bedrijf vertelt over de weg die heeft geleid naar een nieuwe vorm van eigendom. Binnenkort wordt de ondernemer bekend gemaakt.

2C

Voedsel, landbouw e.a.

2D

Productiebedrijven

Hoe gaat een bedrijf met grote financieringsbehoefte om met eigendom? Over steward-ownership. Binnenkort meer informatie.

2E

Dienstverlening

2F

Handel

"Prijsvorming bij handel en winstbestemming". Winstbestemming, resultaatverdeling, eigendom in samenhang met de prijsvorming van het product of dienst dat je verkoopt. - Met Luuk Humblet (Mede-oprichter Vereniging voor Associatieve Economie)

De workshopleiders & organisatie

Koos Bakker

Mede-oprichter Sleipnir, Odin

 

Adriaan Bekman

Oprichter IMO Consultants

 

Reinoud van Bemmelen

Oprichter Beeldhouwwinkel, Bestuurslid Sleipnir Coöperatie

 

Jennifer Benson

Organisatie & Moderator

 

Judith van El

Vennoot De Sprank

 

Ben Gevonden

Mede-oprichter Sleipnir, Odin

 

Dette Glashouwer

Dagvoorzitter & theatermaakster

 

René Groenen

Mede-oprichter De Beersche Hoeve

 

Jac Hielema

Docent Economy Transformers

 

Jutta Hodapp

Senior Consultant IMO

 

Luuk Humblet

Mede-oprichter Vereniging voor Associatieve Economie

 

Peter Kessels

Mede-oprichter Encode

 

Gijsbert Koren

Mede-oprichter We Are Stewards

 

Damaris Matthijsen

Oprichter Economy Transformers

 

Henry Mentink

Aarde op de Werelderfgoedlijst! Oprichter Veerhuis.

 

Maarten Nijman

Our New Economy

 

Jan Saal

Bestuurslid Stichting Sleipnir

 

Joris Tieleman

Co-founder Rethinking Economics

 

Manon Wolfert

Vennoot De Sprank

 

Het programma

09:30

Inloop Maitlandtheater

10:00

Welkom door Dette Glashouwer en Koos Bakker

10:15

De invloed van eigendom op de ziel van organisatie (Adriaan Bekman)

11:00

Toelichting Vraag & Aanbod Systeem

11:15

Pauze (naar Landhuis)

11:30

Workshop / 1

12:45

Lunch (in het Landhuis)

13:30

Workshop / 2

14:45

Pauze (naar Maitlandtheater)

15:15

Presentatie conclusies workshops

15:45

Open Forum

16:45

Initiatieven

17:15

Netwerkborrel & Q&A sessies op afspraak

Heeft u een specifieke vraag wat u als ondernemer bezighoudt? En wilt u weten wat de relatie is tot eigendom? Informeer ons hierover!

Mail ons met uw tip of vraag!

Ticket kopen

De conferentie wordt "op maat" gemaakt voor u als ondernemer. Voor de workshops worden deskundige en aansprekende inleiders ingezet. Met het kopen van uw ticket, kunt u uw belangstelling voor 2 onderwerpen/workshops aanklikken en daarbij ook de sector die het dichtst bij uw activiteiten staat (hiervoor heeft u de referentienummers nodig). U krijgt 3 weken voor aanvang de indeling van het definitieve programma waarbij (zoveel mogelijk) rekening wordt gehouden met uw keuzes. De basiskosten van deze conferentie bedragen 125€ bij 200 deelnemers. Een onverhoopt tekort wordt aangevuld door Sleipnircoöperatie. We willen het met deze prijs voor iedereen mogelijk maken om deze conferentie mee te maken. Voor deelnemers die een sponsorbijdrage willen leveren, stellen we uw extra bijdrage van 50€ sponsoring per ticket zeer op prijs! Voor studenten; de Arnaud Joannis Stichting sponsort 75€ per student!

Praktische informatie

De conferentie is een initiatief van Sleipnir Cooperatie. De organisatie ligt in handen van Jennifer Benson; tel 0641-860808 email: info@eigendomsconferentie.nl.

We danken Our New Economy voor de medewerking aan de conferentie.

De conferentie vindt plaats op het prachtige Landgoed De Horst. We beginnen en eindigen in het Maitland theater. De workshops zullen plaatsvinden in het Landhuis. Station Driebergen/Zeist ligt op 3,5km afstand. Elke kwartier gaat bus 50 naar Wageningen. U stapt uit op de Akkerweg. De reis duurt 20 minuten. Landgoed De Horst ligt op 250 meter van de bushalte. Tevens is er voldoende gratis parkeerruimte op Landgoed De Horst zelf.

Waar

Landgoed De Horst, Driebergen

Wanneer

9 maart 2020
09:30 — 18:30