Eigendomsconferentie

Ondernemingen zijn van zichzelf

  • Landgoed De Horst, Driebergen
Bekijk workshops

Anders ondernemen voor een wederkerige economie

Voor ondernemers en medewerkers die graag meer willen weten over de functie van eigendom in relatie tot o.a. eigenaarschap, financiering, winstbestemming, bedrijfsopvolging, samenwerken, economie en maatschappij.

Waar

Landgoed De Horst, Driebergen

Wanneer


Vernieuwde inzichten

Wat is steward-ownership en hoe werkt het in de praktijk? En waarom is steward-ownership het fundament voor de "Nieuwe Economie"?

Praktische oplossingen

Praktische workshops en lezingen over onder andere: Duurzame en betaalbare financiering. Eigenaarschap versus leiderschap.

Voor ondernemers

Voor zowel startende als gevestigde ondernemers en belangstellenden. In het bijzonder: MKB ondernemers, vennoten, startende ondernemers, familiebedrijven.

Zij gingen u voor

Reeds 130 jaren geleden heeft Ernst Abbe het eigendom van Zeiss zodanig vormgegeven, dat de "onderneming van zichzelf" geworden is. Ondernemingen dienen immers een maatschappelijk doel. Ze horen geen speelbal of werktuig te zijn van eenzijdige private belangen.

"Vanuit een breder perspectief zou het eigendom vervangen kunnen worden door rentmeesterschap.”

Frederic Laloux

Schrijver van de bestseller “Reinventing Organizations”

“De basis voor duurzaam ondernemen vanuit een stewardship-oriëntatie is de erkenning van de wederzijdse afhankelijkheid.”

Dr. André Nijhof

Professor Sustainable Business and Stewardship

"De meest diepgaande daad van bedrijfsverantwoordelijkheid is om zichzelf te herdefiniëren met een levend doel, geworteld in een regeneratief en distributief ontwerp."

Kate Raworth

Schrijver van de bestseller “Doughnut Economics”

"Aandelenbezit van bedrijven is een kritische factor in het opbouwen van duurzame en verantwoordelijke bedrijven."

Dr. Belen Vilalonga

Professor of Management and Organizations

"Het ontwerp van eigendom belichaamt een wereldbeeld en waarden."

Marjorie Kelly

Schrijver van “Owning our Future”

De workshopleiders & organisatie

Koos Bakker

Mede-oprichter Odin & Sleipnir

 

Adriaan Bekman

Oprichter IMO Consultants

 

Reinoud van Bemmelen

Oprichter Beeldhouwwinkel

 

Jennifer Benson

Organisatie & Moderator

 

Hans van den Broek

Oprichter The Shore

 

Rooske Eerden

Scratch Graphics

 

Judith van El

Vennoot o.a. Olle's Huis (Kinderopvang)

 

Ben Gevonden

Oud-directeur Odin, mede-oprichter Sleipnir

 

Dette Glashouwer

Dagvoorzitter & theatermaakster

 

René Groenen

Mede-oprichter De Beersche Hoeve

 

Jac Hielema

Docent Economy Transformers

 

Luuk Humblet

Mede-oprichter Vereniging voor Associatieve Economie

 

Peter Kessels

Mede-oprichter Encode

 

Gijsbert Koren

Mede-oprichter We Are Stewards

 

Damaris Matthijsen

Oprichter Economy Transformers

 

Henry Mentink

Aarde op de Werelderfgoedlijst! Oprichter Veerhuis.

 

Maarten Nijman

Our New Economy

 

Elisabeth Rijpkema

Our New Economy - Matters of Value

 

Jan Saal

Bestuurslid Stichting Sleipnir

 

Marleen Vogelaar

Oprichter ZIEL

 

Manon Wolfert

Vennoot o.a. Olle's Huis (Kinderopvang)

 

Workshops, lezingen en dialogen

Workshops & Lezingen

Een bedrijf is van zichzelf

Eigendom in samenhang met de integriteit van een (bedrijfs) organisme, vanuit het beeld van de landbouw. - Met René Groenen (Veredelaar)

Hoe borg je vrijheid en ontplooiing initiatief en ondernemerschap?

Twee nieuw ontwikkelde bedrijfsmodellen, die niets van elkaar afweten, vertellen elk hun verhaal. Damaris Matthijsen heeft het over de visie achter het Deelgenootschap. Peter Kessels spreekt over de "For-Purpose Enterprise". Daarna volgt een dialoog onder leiding van: n.t.b.

Vraagstuk grond, vastgoed, gebruik en belangenbehartiging

Het organisatiemodel van Community Land Trust is erop gericht om Grond (en materialen), Gebruik (wonen, landbouw, natuur e.d.) en belanghebbenden in het gebied (gemeenschap) te borgen. Kunnen we dit model ook toepassen bij commerciële vastgoed vraagstukken waar geneutraliseerde ondernemingen mee rondlopen? Zijn er aandachtspunten? Een presentatie door Damaris Matthijsen en Henry Mentink, gevolgd door een workshop

Biografie in relatie tot eigendom

De eigen levensloop en de rol als ondernemer in samenhang met de maatschappelijke verantwoordelijkheid die je draagt. Welke rol speelt eigendom daarbij? - Met Jan Saal (bestuurslid Stichting Sleipnir)

Eigendom als sleutel, van historisch perspectief naar "nieuwe" economie

Een lezing vanuit historisch perspectief - Met Jac Hielema (docent EconomyTransformers/Filosofie van de Vrijheid)

Workshop volgeboekt!

Wat is de relatie tussen eigendom, eigenaarschap en leiderschap? - Workshop Adriaan Bekman (oprichter IMO)

Praktijkervaringen

Financieringen in ondernemingen

Hoe kun je, door samen te werken met klanten en ondernemers, financiering organiseren? Wat zijn de ervaringen van het liquiditeitenfonds en de Sleipnircoöperatie als kredietunie? - met Ben Gevonden (voormalig financieel directeur Odin en bestuurslid Stichting Sleipnir)

Hoe gaan we om met gedeelde verantwoordelijkheid binnen de organisatie?

"Het bedrijf is niet van mij, maar voelt wel van mij... ". Bij de start van De Sprank (o.a. kinderopvang), was het vanzelfsprekend dat het bedrijf van zichzelf zou zijn en wij -als initiatiefnemers- de verantwoordelijkheid droegen. Nu ligt de verantwoordelijkheid in een bredere kring van medewerkers. Hoe gaan wij daar mee om? - Met: Judith van El en Manon Wolfert (mede-vennoten De Sprank)

Productiebedrijven & Digitale Technologie

ZIEL in New York produceert “on demand”, milieuvriendelijke en hoogkwalitatieve sportkleding, met dank aan digitale technologie. Een bedrijf in scale-up fase met een nieuw paradigma voor de kleding-industrie. Waarom heeft de Nederlandse oprichter Marleen Vogelaar voor steward-ownership gekozen tijdens het aantrekken van investeerders?

Surfschool & Horeca

Waarom koos Hans voor een andere vorm van eigendom, toen hij voor zijn bedrijf een nieuwe zakenpartner nodig had?- Met Hans van den Broek (The Shore - surfschool en strandtent)

De structuur van je bedrijf in relatie tot de samenleving

Hoe kan de structuur van de onderneming je helpen je idealen te verwezenlijken en bijdragen aan een menswaardige samenleving en duurzaam omgaan met de aarde? - Met Reinoud van Bemmelen (o.a. beherend vennoot in meerdere bij Sleipnir aangesloten cv’s en oprichter Sleipnir coöperatie)

Investeringen en Juridische Vormen

Hoe werkt steward-ownership bij grote investeringen? Hoe zit het Purpose model technisch/juridisch in elkaar? - met Gijsbert Koren

De rol van eigendom op de juiste prijs

Over de samenhang van eigendom, prijs en winstbestemming van het product of dienst dat je verkoopt. - Met Luuk Humblet (Mede-oprichter Vereniging voor Associatieve Economie)

Het programma

09:30

Inloop

10:00

Welkom door Dette Glashouwer en Koos Bakker

10:15

De invloed van eigendom op de ziel van organisatie (Adriaan Bekman)

11:00

Mini-marktplaats

11:15

Pauze

11:30

Workshop / 1

12:45

Lunch

13:30

Workshop / 2

14:45

Pauze

15:15

Presentatie conclusies workshops

15:45

Open Forum

16:45

Initiatieven

17:15

Netwerkborrel & Q&A sessies (voor een afspraak: info@eigendomsconferentie.nl)

Ticket kopen

De basiskosten van deze conferentie bedragen 125€. Een onverhoopt tekort wordt aangevuld door Sleipnircoöperatie. We willen het met deze prijs voor iedereen mogelijk maken om deze conferentie mee te maken. Voor deelnemers die een sponsorbijdrage willen leveren, stellen we uw extra bijdrage van 50€ sponsoring per ticket zeer op prijs! Voor studenten; de Arnaud Joannes Stichting sponsort 75€ per student!

Praktische informatie

De conferentie is een initiatief van Sleipnir Cooperatie. Een groep van samenwerkende ondernemers die al 35 jaar anders met eigendom en kapitaal omgaan.

De organisatie ligt in handen van Jennifer Benson; tel 0641-860808 email: info@eigendomsconferentie.nl.

We zijn dankbaar voor de medewerking van Our New Economy aan de conferentie. Voorts hierbij een hartelijk dank aan De Grote TransitieOdin, Social Enterprise en Ondernemers van Nu voor hun enthousiasme en inzet in het verspreiden van informatie omtrent de eigendomsconferentie.

Het eten en drinken is biologisch. Heeft u dieetwensen? Mail deze s.v.p. voor 4 maart door.

De conferentie vindt plaats op het prachtige Landgoed De Horst. Station Driebergen/Zeist ligt op 3,5km afstand. Elke kwartier gaat bus 50 naar Wageningen. U stapt uit op de Akkerweg. De reis duurt 20 minuten. Landgoed De Horst ligt op 250 meter van de bushalte. Tevens is er voldoende gratis parkeerruimte op Landgoed De Horst zelf.

 

Waar

Landgoed De Horst, Driebergen

Wanneer


Heeft u een specifieke vraag die u als ondernemer bezighoudt? En wilt u weten wat de relatie is tot eigendom? Laat het weten, dan proberen wij het een plek te geven in het programma.

Mail ons met uw tip of vraag!

Achtergrond:

Over eigendom in ondernemingen

De definitie van eigendom volgens Wikipedia: Eigendom is het recht van een rechtssubject om over een zaak (grond, geld, etc.) naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van beschikking uit te sluiten. Als we deze definitie vertalen naar eigendom in een onderneming, kun je stellen dat de eigenaar het recht heeft om naar eigen goeddunken over de onderneming te beschikken. Het “eigen goeddunken” wordt lastiger, op het moment dat er meerdere aandeelhouders zijn, die mogelijk andere belangen nastreven. En dan zijn er daarnaast ook de stakeholders te bedienen, zoals klanten, toeleveranciers, medewerkers en natuurlijke hulpbronnen. Nog ingewikkelder wordt het, als er aandeelhouders “op afstand” zijn. Vaak hebben ze een dubbele agenda; namelijk winstmaximalisatie, wat juist paradoxaal op het oorspronkelijke doel van de onderneming komt te staan. Zo zitten in de gangbare structuur van het eigendom van ondernemingen allerlei tegenstrijdigheden “ingebakken”. Een economie die bestaat uit dergelijke bedrijven gaat steeds meer ontwrichtend werken op de maatschappij. Een andere visie op eigendom van ondernemingen en kapitaal is noodzakelijk. Meestal wordt van de politiek verwacht om in te grijpen of te corrigeren, met nóg meer ontwrichtende gevolgen. Dit wordt steeds meer onderkend. De Eigendomsconferentie is bedoeld om te inspireren om samen te werken door het heft in eigen handen te nemen en anderen te inspireren dat ook te doen.